تاریخ خبر: ۹۶/۱/۳۰
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۲۷
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۲۷
آرشیو اخبار
تاریخ خبر: ۹۶/۲/۲
جلسه تو جیهی دانشجویان جدید الورد نیمسال دوم 96-95...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۳۰
برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۲۹
کسب عناوین برتر در حوزه های فرهنگی ، مشاوره ، کارآفرینی و امتحانات توسط مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۲۹
انتخاب مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد به عنوان کارآفرین برتر کشوری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۲۹
مشارکت فعال مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد در هفتدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار تهران مورد تقدیر قرار گرفت. ...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۱۹
20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای را گرامی میداریم...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۱۹
کسب رتبه اول برگزاری آزمون ها توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد...
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۱۹
در واپسین روزهای سال 1395، مرکز آموزش علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با مشارکت اداره کل اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی (( زبان بدن - ارتباط غیرکلامی )) نموده است....
تاریخ خبر: ۹۶/۱/۱۶
دوازدهمین دوره مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی
...