تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۷
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۴
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۳
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۳
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۲
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۲
آرشیو اخبار
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۱
جلسه معارفه دانشجویان جدید و تقدیر از دانشجویان ممتاز مرکز...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۱
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کسب و کارهای جدید...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۱
بازدید جمعی از دانشجویان برق از پست 132 کیلوولت باقران...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۱
مراسم زیارت عاشورا در جوار شهدای گمنام...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۱
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۰
برگزاری جلسات انجمن علمی و شورای تعامل در مرکز...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۲۰
برگزاری مراسم 13 آبان در مرکز...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۱۷
مراسم روح بخش و پر فیض زیارت عاشورا در مرکز...
تاریخ خبر: ۹۶/۸/۱۴
بازدید آموزشی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان...