گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۹٣۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۲٠۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۴۴٧
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۹۱۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۵۴٧
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲۱۱۹
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٧٦۴
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۲۲٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۲۵٠