گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲۱٠٨
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٣٦٨
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴٨٣٠
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣٠٨۵
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٦٨۱
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲۲٦٦
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۹۲۱
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٣٦٦
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱٣۹٧