گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۵٨۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٨٠٦
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۵٧٦
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۵۱۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۱۹٧
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٧۵۴
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٣۹٣
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨۹۱
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۹٠۱