گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٨۴۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٠۹۵
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۲۴۲
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٨۱٠
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۴۵۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٠۲٧
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٦٧۵
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۱۴۲
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۱٦۵