گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٧۵۲
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۹۹۴
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۹۹٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٦٨٦
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٣٦٨
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۹٣٣
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۵٧۲
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٠۵۴
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱٠٧٠