گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٦٦۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۹٠۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٧۹۵
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۵۹٨
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۲٨۴
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٨۴۲
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۴٧۲
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۹٧۹
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۹٨۵