گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٣۲۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۵۴٣
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۱٨۲
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۲٠۴
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱۹۹۴
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۵۴٠
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۱۹٨
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٧۲٦
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٦۹٠