گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۱۴۹
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٣۵٦
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۲۹۱٣
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۱۹۹٦
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱٨۴٠
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٣٦٠
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٠۱٠
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۵٨٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۵۴٣