گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲۱٨۲
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۴۴۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۹٨۹
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣۱٦٦
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٧۴٨
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٣٣۵
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۹۹٨
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۴٣٣
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۴٧٠