گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۴٦۲
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٦٦۲
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٣۴۵
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٣۵۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٠٨٧
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٦۴٧
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۲۹۴
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨٠۲
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٧۹٠