گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۴۱۱
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٦۲۲
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۲٨٧
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٣٠۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٠۴۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٦٠۵
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۲۵۴
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٧٧٠
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٧۵٦