گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٨٨۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۱٣۵
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴٣۴٣
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٨۵۹
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۴۹٧
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٠٦٨
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٧۱۲
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۱٨۱
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۲٠٠