گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٧۹٣
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٠۴۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۱٠۵
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٧٣۲
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۴٠۴
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۹٧۲
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٦۲٦
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٠۹۱
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۱۱٧