گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲۲۲۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۵۱٣
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۵۱٠٠
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣۲۲۵
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٨٠٠
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٣۹٨
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۲٠۴۹
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۴٨٠
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۵۲٧