مراکز استانی
ردیف نام مرکز استان شهر تلفن
۱ تیبا
۲ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای میانه آذربایجان شرقی میانه 04152251754
٣ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای سراب آذربایجان شرقی سراب 04143225030
۴ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شماره 1 تبریز آذربایجان شرقی تبریز 041-32859251
۵ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شماره 2 تبریز آذربایجان شرقی تبریز 0411-2814764-66
٦ مرکزآموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز 04132879207
٧ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای میاندوآب آذربایجان غربی میاندوآب 044 45360370
٨ مرکزآموزش علمی-کاربردی مهارت ارومیه آذربایجان غربی ارومیه 04432372786
۹ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اردبیل اردبیل اردبیل 045-336245393
۱٠ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خلخال اردبیل خلخال 04524251488
۱۱ مرکزآموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون اردبیل اردبیل اردبیل 04533725416
۱۲ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اصفهان اصفهان اصفهان 031-36680056 & 36683401
۱٣ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کاشان اصفهان کاشان 03155532012
۱۴ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید رهبری البرز کرج 02634450274
۱۵ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید خدایی البرز کرج 026-32815150
۱٦ مرکزآموزش علمی-کاربردی تربیت مربی البرز کرج 026-32511922-3
۱٧ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای ایلام ایلام ایلام 08412228267
۱٨ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کنگان بوشهر بنک 07737343701
۱۹ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بوشهر بوشهر بوشهر 07733552602- 07733554296
۲٠ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای 9 دی تهران تهران تهران 021-44782116
۲۱ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهرکرد چهارمحال و بختیاری شهرکرد 0383-2262681
۲۲ مرکزآموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد چهارمحال و بختیاری شهرکرد 038-33342933,33342935
۲٣ مرکزآموزش عالی علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند خراسان جنوبی بیرجند 05632256075
۲۴ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای قائن خراسان جنوبی قائن 05632529652
۲۵ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای گناباد خراسان رضوی گناباد 051-57262150
۲٦ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مشهد خراسان رضوی مشهد 38780059
۲٧ مرکزآموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون خراسان رضوی خراسان رضوی مشهد 05138472117-8
۲٨ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شیروان خراسان شمالی شیروان 05856244290-6244275
۲۹ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بجنورد خراسان شمالی بجنورد 058-32411346
٣٠ مرکزآموزش علمی-کاربردی مهارت امام علی (ع) اهواز خوزستان اهواز 061-32284053
٣۱ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای دزفول خوزستان دزفول 061-42430009
٣۲ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خدابنده زنجان خدابنده(قیدار) 024-34227675
٣٣ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای طارم زنجان آببر 02432823294
٣۴ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زنجان زنجان زنجان 02433776809-10
٣۵ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شاهرود سمنان شاهرود 02332335064
٣٦ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای سمنان سمنان سمنان 02333463334
٣٧ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان 05433445443
٣٨ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای چابهار سیستان و بلوچستان چابهار 05435338692-05435330042
٣۹ مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی خدمات آموزشی اندیشه نوایرانشهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر 05437228563-64
۴٠ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای سراوان سیستان و بلوچستان سراوان 05437627003
۴۱ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زابل سیستان وبلوچستان زابل 05432225095
۴۲ مرکزآموزش‌علمی-کاربردی فنی‌وحرفه‌ای‌ایرانشهر سیستان‌وبلوچستان ایرانشهر 054-37231022
۴٣ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خلیج فارس فارس شیراز 071-38355512-3
۴۴ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای لامرد فارس لامرد 071-52724001-2
۴۵ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای قزوین قزوین البرز 02832225989
۴٦ مرکزفنی و حرفه ای اداره کل فنی و حرفه ای استان قم قم قم 02536644453-02536641641
۴٧ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام رضا(ع)پردیسان قم قم قم 025-32504931-32504921
۴٨ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای سنندج کردستان سنندج 08733152850
۴۹ مرکزآموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کامیاران کردستان کامیاران 08735522565
۵٠ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کرمان کرمان کرمان 034-32123391
۵۱ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بردسیر کرمان بردسیر 03433541410
۵۲ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای جیرفت کرمان جیرفت 034-43351427
۵٣ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای راور کرمان راور 03423720443
۵۴ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کوهبنان کرمان کوهبنان 03424725311
۵۵ مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی دانش گستر زیبای شایان کرمان کرمان 03432232307
۵٦ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 08338378250-43-49-41
۵٧ مرکز آموزش علمی کاربردی فنی وحرفه ای سنقر کرمانشاه سنقر 083335130-4
۵٨ مرکز آموزش علمی-کاربردی مهارت پاوه کرمانشاه پاوه 08346121105
۵۹ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای دوگنبدان کهگیلویه و بویر احمد دوگنبدان(گچساران) 074-32332560
٦٠ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای دهدشت کهگیلویه وبویر احمد دهدشت 07432252320
٦۱ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای گرگان گلستان گرگان 01732642732
٦۲ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای گنبد کاووس گلستان گنبدکاووس
٦٣ مرکز آموزش علمی-کاربردی پیشگامان علوم وفنون نوین گلستان گلستان گرگان 01732146280-1
٦۴ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت گیلان رشت 0131-7758808
٦۵ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای صومعه سرا گیلان صومعه سرا 01344339706
٦٦ مرکز مجتمع سرزمین میرزای جنگلی گیلان رشت 01333225539
٦٧ مرکز آموزش علمی-کاربردی دانیال شمال گیلان رشت 01333323343
٦٨ مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی البرز فاراب عمارلو گیلان جیرنده 01326924049
٦۹ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی حرفه ای فومن گیلان فومن
٧٠ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خرم آباد لرستان خرم آباد 06633216925
٧۱ مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی مهستان سبز شمال تنکابن مازنداران تنکابن 01154239912
٧۲ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری ساری مازندران ساری 01133137064
٧٣ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شرفدارکلا ساری مازندران ساری 01133137058-01133137063
٧۴ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک مرکزی اراک 086-34062363
٧۵ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مهارت ساوه مرکزی ساوه 08642343571-3
٧٦ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بندرعباس هرمزگان بندرعباس 07633674210
٧٧ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای قشم هرمزگان قشم
٧٨ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهرک صنعتی بندرعباس هرمزگان بندرعباس 07612363632
٧۹ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اسد آباد همدان اسدآباد 08133133417
٨٠ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مریانج همدان همدان - مریانج 081- 34266401 الی 3
٨۱ مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی همدان همدان همدان 081-32511744
٨۲ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای یزد یزد یزد 03535280026-03535253006
٨٣ مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام خمینی تفت یزد تفت 03532633971