یکی از پارامترهای کنونی جهانی در جهت پیشبرد اهداف ملی استفاده از فناوری و مهارت است
۹۴/۶/۱۵

به گزارش روابط عمومی موسسه از سومین گردهمایی سالانه مشترک مدیران کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و روسای مراکز موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی،  رییس دانشگاه جامع علمی- کاربردی گفت:

یکی از پارامترهای کنونی جهانی در جهت پیشبرد اهداف ملی استفاده از فناوری و مهارت است. برای ارتقای سطح مهارتی جامعه نیازمند  همراهی با  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  هستیم.دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در قرن حاضر به عنوان یک دانشگاه مدرن دیده می شود و از نظر ساختاری یک دانشگاه نسل سومی است و به عبارت دیگر تنها دانشگاه نسل سوم کشور محسوب می شود.

دکتر محمد اخباری افزود: این دانشگاه از دل صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به وجود آمده است و در راستای اهداف عالی کشور که همانا مهارت آموزی است فعالیت می کند.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اول در این راستا ارتقاء کیفیت و استاندارد سازی درون دانشگاه بر اساس نظام
بین المللی آموزش است. اساس کار ما رتبه بندی است و همه سیستم های آموزشی تحقیقی و پژوهشی ما در قالب رتبه بندی اتفاق خواهد افتادکه این کار از مرداد ماه امسال در قالب بیش از 250 شاخص در حال پیگیری است.

دکتر محمد اخباری وی در ادامه افزود: رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی  اظهار داشت: حدود 78درصد از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه جامع علمی-کاربردی شاغل هستند و دانشگاه جامع علمی-کاربردی عرضه محور نیست بلکه تقاضا محور است که بر اساس نیاز روز بازار کار رشته های خود را تبیین می کند.

دکتر محمد اخباری بیان داشت: مبحث بعد ما در راستای ارتقاء‌ سطح مهارتی مدرسین دانشگاه است یعنی مدرسین ما باید مدرسین مهارتی باشند که در حال حاضر یکی از مسائل مهم در دانشگاه جامع علمی-کاربردی همین مسئله است.

وی افزود: برای پیشبرد اهداف و ارتقاء ‌دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سه زمینه کیفیت دروس، ارتقاء سطح مهارتی مدرسین و ارتقاء سطح کیفی مراکز خود همکاری لازم و بایسته ای با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهیم داشت.

 وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا نیاز اساسی کشور را که همانا نیاز مهارتی است با کمک هم برآورده سازیم و به این همکاری به طور جدی نیازمندیم و می بایست با یک هم پوشانی در جهت ارتقاء سطح مهارتی جامعه گام های موثری با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برداریم.

وی اظهار امیدواری کرد که از نتایج خروجی این همایش در جهت منافع ملی کشور به خصوص در بعد مهارتی بهره مندی لازم صورت پذیرد.

 

بازگشت