تشکیل کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی-کاربردی
۹۵/۷/۱۹

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه از دانشگاه جامع علمی‌-کاربردی، کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی -کاربردی روز یکشنبه 18 مهرماه تشکیل شد و در این جلسه تعداد 97 پرونده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه به بررسی پرونده دانشجویان متقاضی افزایش سنوات، بازگشت به تحصیل، تغییر رشته، انتقال توام با تغییر رشته و پرونده‌های سه ترم مشروطی دانشجویان پرداخته شد و تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت پذیرفت.

 

بازگشت