عدم لزوم ادغام و تجمیع مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی
۹۵/۷/۲۴

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه از خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی گفت: باتوجه به کاهش جمعیت دانشجویی، پیش بینی می شود برخی از مراکز این دانشگاه با ادغام و یا تجمیع فعالیتهای خود بتوانند دوره کاهش جمعیت دانشجویی را بدون بحران سپری کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به کاهش جمعیت دانشجویی مراکز علمی-کاربردی این دانشگاه نیز با کمبود دانشجو مواجه شده اند که این امر موجب شده تا این مراکز به دلیل هزینه های بالا نتوانند خود را اداره کنند.

وی افزود: توصیه ما به مراکز دانشگاه علمی-کاربردی این است که با یکدیگر جلساتی را برگزار کنند و در صورت امکان ادغام یا تجمیع شوند تا از طریق افزاش بهره وری هزینه های خود را کاهش دهند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی خاطرنشان کرد: موضوع ادغام یا تجمیع مراکز علمی-کاربردی این دانشگاه تنها یک پیشنهاد است و در این زمینه هیچ گونه الزامی وجود ندارد.

 

بازگشت