آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه جامع علمی-کاربردی از اول آذرماه
۹۵/۸/۱

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه از دانشگاه جامع علمی-کاربردی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع -علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذر ماه آغاز می شود.

دکتر بهزاد بهرامی نسب گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی جاری در دانشگاه جامع علمی-کاربردی از اول آذرماه آغاز و تا 15 آذرماه ادامه دارد.

وی افزود: دانشجویان متقاضی باید در سامانه نقل و انتقالات این دانشگاه به نشانی  http://ent.uast.ac.ir ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خاطرنشان کرد: نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان این دانشگاه توسط واحد استانی صورت می گیرد.

دکتر بهرامی نسب تأکید کرد: موضوع نقل و انتقال و مهمانی در این دانشگاه به واحدهای استانی تفویض اختیار شده است.

وی گفت: موضوع انتقال به مراکز استان تهران باید در کمیته نقل و انتقالات سازمان مرکزی دانشگاه بررسی شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی اظهار داشت: موضوع مهمانی دانشجویان مراکز این دانشگاه در استان تهران تنها براساس موافقت مرکز مبدا و مقصد و واحد استانی بررسی خواهد شد.

 

بازگشت