اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی سال تحصیلی 96 - 1395
۹۵/۸/۴

 

  

 

 

 

 

با توجه به درخواست دانشگاه جامع علمی - کاربردی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی مربوط در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی  سال تحصیلی 96 - 1395، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه فوق (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکورثبت‌نام نموده و یا ننموده‌اند) می‌رساند که برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی متناسب با مدرک دیپلم خود می‌توانند با مراجعه به مراکز و واحد های آموزشی تحت پوشش دانشگاه جامع علمی - کاربردی، از رشته‌های پذیرنده دانشجو در این مرحله اطلاع حاصل نموده و با همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد مربوط از تاریخ 95/8/4 لغایت 95/8/19 به مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

-1کلیه متقاضیان می‌بایستحداکثر تا تاریخ 1395/6/31 دارای مدرک سه ساله نظام جدید (فنی و حرفه‌ای، کار دانش و نظری) و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا شش ساله نظری و فنی و حرفه‌ای) باشند. بدیهی است کنترل این مدارک در مرکز ذیربط با دقت نظر بالا صورت می‌پذیرد.

-2کلیه داوطلبان می‌بایست در زمان ثبت‌نام از طریق مراکز و واحدهای آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 18.000 ( یکصد و هشتاد هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند.

-3هرداوطلب منحصراً مجاز است یکی از کدرشته محلهای مربوط را متناسب با مدرک دیپلم خود که در جدول شماره 2 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون فوق مشخص شده است انتخاب نماید)این دفترچه در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان موجود است).

-4هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کدرشته محل از یک گروه آموزشی در یک مرکز و یا واحد آموزشی باشد. بدیهی است در صورت ارسال مشخصات فرد و یا افراد در دو کدرشته و یا در دو مرکز و یا واحد آموزشی، اطلاعات مربوط به ثبت‌نام داوطلب در مرکز یا واحد آموزشی دوم حذف خواهد شد

-5کلیه متقاضیان «مرد» می‌بایست درزمان ثبت‌نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه -تحصیل نداشته باشند.

-6پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مرکز و واحد آموزشی که به آن مراجعه نموده اند) تلقی می‌شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت‌نام:

-1شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری.

-2تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

-3 تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.

-4اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.

-5اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه و یا گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.

-6اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است.

-7گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسؤل، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای متقاضیان شاغل)

-8مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 3و4 دفترچه راهنمای پذیرش مشخص نماید.

 

بازگشت