پوشش دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تحت بیمه حوادث
۹۵/۸/۵

 

  

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه از دانشگاه جامع علمی-کاربردی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی گفت: دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 96-95 تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

دکتر بهزاد بهرامی نسب گفت: باتوجه به ضرورت و اهمیت سلامت، پوشش بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان در مراکز آموزشی الزامی است.

وی افزود: زمان بیمه حوادث یک سال تحصیلی تعیین شده و دارای قید زمان و مکان نیست.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خاطر نشان کرد: براساس انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و بیمه آسیا، میزان بیمه حوادث هر دانشجو در سال تحصیلی 96-95، معادل 30 هزار ریال و برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 (بهمن ماه سال 1395) مبلغ 20 هزار ریال تعیین شده است.

دکتر بهرامی نسب با تأکید بر الزامی بودن بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی گفت: مراکز آموزشی این دانشگاه باید با نظارت واحدهای استانی نسبت به انعقاد قرارداد با هر یک از نمایندگی ها یا شعب شرکت بیمه آسیا اقدام کنند.

 

بازگشت