نشست مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری با مدیران هتل های بزرگ غرب استان مازندران
۹۵/۸/۹

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری ساری، آموزش به شاغلین حرفه ها یکی از رسالت های دانشگاه علمی -کاربردی می باشد که مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری در این راستا و جهت اثربخشی بهتر اهداف تخصصی خود در پرورش نیروی ماهر هتل ها و رستوران ها نشست های متعددی با جامعه ی هتلداری استان مازندران برگزار نمودند. پیرو این نشست ها در تاریخ 6/8/95رئیس مرکز و معاون آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری به اتفاق رئیس و مشاور جامعه ی هتلداران استان مازندران به هتل های غرب استان عزیمت نمودند. در این سفر یک روزه، خانم دکتر ابراهیمی (رئیس مرکز هتلداری) ، دکتر ساداتیان (معاون مرکز) و حاج آقا کریمی(مشاور جامعه هتلداران مازندران) و آقای سلطان مرادی(رئیس جامعه هتلداران استان) به اتفاق،  ابتدا به هتل مروارید، سپس به هتل نارنجستان و هتل هایت ( پارسیان) و در نهایت هتل بزرگ رامسر مراجعه نموده و با مدیران این هتل ها گفتگو کردند که در این نشست ها، مشاور جامعه هتلداران، در خصوص تخصصی و منحصر بودن مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری به طور کامل توضیحاتی ارائه نمودند و سپس سرکار خانم ابراهیمی در خصوص اهداف عالیه ی این مرکز که آموزش به قشر مشغول به کار در حیطه ی هتلداری و در نهایت ارتقاء صنعت هتلداری و گردشگری استان و توسعه پایدار گردشگری می باشد، به طور مبسوط توضیح دادند .

در پایان حدود 40 نفر برای ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی هتلداری اعلام آمادگی نمودند .

 

 

 

بازگشت