نشست با دانشجویان
۹۵/۹/۲۰

به گزارش راوبط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلخال مورخ 1395/9/13 روز شنبه نشست صمیمی سرپرست و مسئولین مرکز با دانشجویان این مرکز برگزار شد که در این نشست ابتدا سرپرست مرکز ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان اقدام به تبیین سیاستها ، اهداف ،خط مشی ها و آیین نامه و بخشنامه های و همچنین نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی (سجاد )و آشنایی با تغییرات جدید در سایت موسسه مهارت  نمودند .

در ادامه جلسه مسئول آموزشی در رابطه با مسائل آموزشی نکاتی را ارائه نمودند و در پایان جلسه مسئولین به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند

بازگشت