برگزاری انتخابات انجمن علمی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
۹۵/۹/۲۰

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد، انتخابات انجمن علمی گروه هنر(رشته دوخت و تکنولوژی لباس) و گروه صنعت(رشته مکانیک خودرو و تعمیرات ماشین آلات صنعتی)در تاریخ 1395/9/18 برگزار گردید.

مدیرگروه رشته دوخت ومکانیک و خانم سعیدی کارآفرین مطالبی را درمورد انجمن علمی بیان نمودند و در نهایت پس از معرفی کاندیداها و برگزاری انتخابات و شمارش آرا، اعضای انجمن علمی به مدت یکسال انتخاب شدند.

بازگشت