برگزاری کارگاه خلق بوم کسب وکار در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان به مناسبت هفته پژوهش
۹۵/۹/۲۳

به گزارش روابط عمومی مرکز روز دوشنبه مورخ 22/9/95 با حضور جمعی از مدیران ، اساتید ، کارشناسان مرکز و دانشجویان با همکاری آقای مهندس مصلح به عنوان مدرس این کارگاه آموزشی خلق بوم کسب و کار برگزار گردید . از جمله اهداف عمده این کارگاه افزایش قدرت خود باوری و پرورش ذهن خلاق و بیان ایده ها ومهارت پردازی و خلق مسیری جدید بود .دراین کارگاه حاضرین به بیان ایده های نو وجدید خود پرداختند و گروه هایی تشکیل شد و ایده های خود را تشریح کردند ودر پایان با رای گیری بین حاضرین از میان گروه ها گروهی که ایده بهتری را بیان نموده بود انتخاب گردید و به رسم یاد بود به گروه اول ودوم جوایزی اهداء گردید.

بازگشت