برگزاری کارگاه گزارش‌نویسی و نامه نگاری اداری در مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد
۹۵/۹/۲۴

 

به گزارش روابط عمومی مرکز؛ به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی و نامه‌نگاری اداری با حضور جمعی از دانشجویان علاقمند در مرکز برگزار گردید.
جناب آقای بلالی مدرس کارگاه در خصوص اصول گزارش‌نویسی و ویرایش و پژوهش آن، پایان‌نامه نویسی، اقسام گزارش‌ها و نحوه ارائه آنها توضیحاتی ارائه دادند.
بلالی در ادامه اصلی ترین و مهم ترین بخش از نامه های اداری را متن نامه عنوان نمود از آن جهت که موقعیت و دریافت پاسخ مثبت درگرو تنظیم درست همین بخش می‌باشد.نارسایی و مبهم بودن وبه عبارتی نرساندن پیام اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاری و نامه‌نگاری اضافی می شود.
در پایان نیز شرکت کنندگان به نگارش نامه اداری و ارائه گزارش از کارگاه آموزشی برگزارشده پرداختند.
این کارگاه آموزشی در روز یکشنبه مورخ 21 آذر ماه 1395 برگزار گردید.
بازگشت