درخشش اختراع دانشجو مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازارتهران
۹۵/۹/۲۹

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد، با توجه به بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای فن بازار در تهران ، اختراع آقای دانیال نظری دانشجو کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک خودرو این مرکز، بنام سمپاش پرنده با قابلیت کنترل از راه دور به عنوان اختراع برگزیده استان یزد توسط دانشگاه جامع علمی-کاربردی ، در نمایشگاه تهران ارائه گردید.

این دستگاه رتبه برگزیده استانی در دوازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی و قرار گرفتن در رده نخبگان را نیز داراست که شامل مشخصات فناوری: قابلیت سمپاشی مزارع در سطح هکتار،صرفه جویی در هزینه کشاورزو صرفه جویی در زمان می باشد.

 

بازگشت