اعلام تقویم آموزشی نیسمال دوم تحصیلی 95-96 دانشگاه جامع علمی-کاربردی
۹۵/۹/۲۹

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه از دانشگاه جامع علمی کاربردی، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی تقویم آموزشی این دانشگاه را برای سال تحصیلی 95-96 تشریح کرد.

دکتر محمدعلی اخوان با بیان اینکه مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 از 6 بهمن ماه آغاز می شود، گفت: دانشجویان تا 14 بهمن ماه می توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

وی افزود: کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی  جاری نیز از 16 بهمن ماه آغاز می شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خاطرنشان کرد: زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی جاری نیز 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه ادامه دارد.

دکتر اخوان اظهار داشت: از 6 بهمن ماه تا 6 اسفندماه نیز امکان بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مراکز آموزشی دانشگاه فراهم می شود.

وی عنوان کرد: دانشجویان طی روزهای 2 و 3 خردادماه نیز می توانند نسبت به حذف اضطراری اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی گفت: کلاس های درسی مراکز آموزشی این دانشگاه نیز در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 18 خردادماه پایان می یابد.

دکتر اخوان تاکید کرد: امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 این دانشگاه نیز از 20 خردادماه آغاز و تا 4 تیرماه ادامه خواهد داشت.

نیم سال دوم تحصیلی 96-95

انتخاب واحد توسط دانشجویان

95/11/6لغایت 95/11/14

شروع کلاس‌ها

95/11/6

حذف و اضافه

95/11/30لغایت 95/12/3

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

95/11/6لغایت 95/12/6

حذف اضطراری

2و 3 خرداد ماه 96

پایان کلاس‌ها

96/3/18

امتحانات

96/3/20لغایت 96/4/4

مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی

2-94-93و ماقبل

95/11/6

95/11/30

1-95-94

8و 9 /95/11

95/12/1

2-95-94

95/11/11

95/12/2

1-96-95

95/11/13

95/12/3

کارشناسی

2-94-93و ماقبل

95/11/7

95/11/30

1-95-94

10و95/11/11

95/12/1

2-95-94

95/11/12

95/12/2

1-96-95

95/11/14

95/12/3

 

 

 

 

 


 

بازگشت