انتصاب سرپرست دفتر امور هماهنگی و نظارت بر واحدهای استانی
۹۵/۱۰/۱۱

 

دکتر محمدحسین امید سرپرست دانشگاه در حکمی آقای محمدهادی عسگری را به عنوان سرپرست دفتر امور هماهنگی و نظارت بر واحدهای استانی منصوب کرد.

متن حکم سرپرست به شرح زیر می باشد:

 
 جناب آقای محمدهادی عسگری
 سلام علیکم
 
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب اجرائی و بنا به پیشنهاد معاون محترم نظارت و سنجش جنابعالی بعنوان «سرپرست دفتر امور هماهنگی و نظارت بر واحدهای استانی» منصوب می‌شوید. شایسته است  به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاه  و در راستای ایجاد همگرایی، هم‌افزایی و ساماندهی فعالیت‌ها بین واحدهای استانی و حوزه‌های ستادی اهتمام ویژه‌ای در انجام وظایف ذیل داشته باشید:
-         مدیریت تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه‌های عملیاتی سالانه واحدهای استانی
 
-         استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در واحدهای استانی
 
-         ایجاد ساز و کارهای مناسب به منظور وحدت رویه در راستای ارتقاء بهره‌وری و ممانعت از موازی کاری
 
-         نظارت بر امکان سنجی تأسیس و توسعه مراکز آموزشی، دوره ها و مقاطع مختلف آموزشی در واحدهای استانی
 
-         راهبری برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های دوره‌ای برای واحدهای استانی و مراکز آموزشی.
 
 توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم.    

 

 

بازگشت