سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد
۹۵/۱۰/۱۳

  

سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد

دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی محمد راغ را به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در حکم انتصاب آقای راغ آمده است:

با عنایت به مراتب شایستگی، تعهد و تجارب اجرایی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع به موجب این ابلاغ به عنوان« سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه» منصوب می شوید.

شایسته است نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار گرفته و در تعیین نیازهای استخدامی و اجرای کلیه قوانین و مقررات اداری و بازنشستگی با هماهنگی دفتر برنامه بودجه، تشکیلات و تحول اداری، پیگیری اخذ مجوزهای استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دانشگاه با هماهنگی دفتر برنامه بودجه، تشکیلات و تحول اداری، برنامه ریزی و تلاش برای ارتقاء تسهیلات رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه، انجام ارزشیابی های مستمر و سنجش سطح انگیزش کارکنان، ساماندهی منابع انسانی دانشگاه در ستاد مرکزی، واحدهای استانی و مراکز آموزشی وابسته اهتمام ویژه ای معمول نمایید.

امید است با استعانت از ایزد متعال، ضمن اهتمام درجهت ارتقاء، توسعه و تحقق اهداف  و آرمان های والای دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله) و منشور اخلاقی دانشگاه، با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی در جهت اصلاح امور و شفافیت در عملکرد و بکارگیری نیروهای ارزشی و توانمند درانجام امور محوله موفق و سربلند باشید.

بازگشت