برگزاری اولین دوره آزمون های تخصصی صلاحیت شغلی مربی در مرکز تربیت مربی
۹۵/۱۰/۱۴

 به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای؛ اولین دوره آزمون های تخصصی صلاحیت شغلی مربی در دپارتمان های مرکز تربیت مربی در 34 رشته در حال برگزاری می باشد.

بنا بر این گزارش ؛ به منظور ارزش گزاری به آموخته های مربیان تبدیل وضعیت شده و استفاده بهینه از منابع ، از روز شنبه مورخ یازدهم دی ماه جاری آزمون های صلاحیت شغلی مربی (بخش شایستگی های تخصصی ) در 34 رشته در دپارتمان های آموزشی مرکز تربیت مربی در حال برگزاری می باشد.

شایان ذکر است برای قبول شدگان در آزمون تخصصی پس از طی دوره یا ارائه گواهینامه شایستگی های عمومی، وفق استاندارد مربوطه ،گواهینامه صلاحیت شغلی مربی صادر خواهد شد.

بازگشت