بررسی عملکرد چندسال اخیر مراکز وابسته به موسسه مهارت با حضور دکتر سازگارنژاد معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۹۵/۱۰/۱۹

 

 

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی موسسه، نوزدهم دی ماه، جلسه بررسی مقایسه ای عملکرد مراکز وابسته به موسسه مهارت در چند سال گذشته با حضور دکتر سازگارنژاد معاون

محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

در این نشست دکتر حسینی نیا، مشاور وزیر و رئیس موسسه در پاسخ به سوالات دکتر سازگارنژاد با ارائه آمار دقیق از مراکز وابسته، به رشد صعودی پذیرش دانشجو دراین

مراکز اشاره کردند و با تاکید بر نیاز جامعه کنونی به نظام آموزش عالی، ارائه رشته های جدید، ادغام مراکز و کیفی سازی آموزشی و ایجاد دانشگاه های کارآفرینی در

راستای تبدیل علم به ثروت را از عوامل افزایش پذیرش دانشجو و پرورش تکنسین ماهر و کاردان بر شمردند.

 

 

بازگشت