برگزاری کارگاه مبانی تجارت اینترنتی
۹۵/۱۲/۲۴

برگزاری کارگاه مبانی تجارت اینترنتی در سالن همایش حافظ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با حضور کارشناسان امور پژوهش ، اساتید درس کارآفرینی و دانشجویان مراکز علمی- کاربردی استان فارس ، با سخنرانی آقایان مهندس روشن ضمیر و مهندس زارع انجام پذیرفت.

در ابتدای جلسه آقای دکتر کوشکی در خصوص اهمیت پژوهش و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همسویی فعالیتهای این سازمان با دانشگاه جامع علمی- کاربردی بیاناتی ارائه نمودند.

سپس آقای مهندس عاطفی سرپرست مرکز علمی- کاربردی خلیج فارس ضمن خوش آمدگویی به حضار و معرفی مرکز ، از شناسایی بازارهای جدید و اهمیت تجارت الکترونیک سخنانی ایراد نمودند.

در پایان به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی حضور ارائه گردید.

بازگشت