کسب رتبه اول برگزاری آزمون ها توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
۹۶/۱/۱۹

به گزارش روایط عمومی مرکز  آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد، این مرکز در بین 35 مرکز علمی کاربردی، رتبه یک را در برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول سال 1395 کسب نموده است که مورد تقدیر رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد قرار گرفت.

 

 

بازگشت