با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود: دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفراس روابط عمومی و صنعت
۹۶/۱/۲۳

 

 

 

 

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حمایت معنوی خود را از دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفراس روابط عمومی - صنعت که در اردیبهشت سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود، اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان، مسئول و کارشناسان روابط عمومی و دبیر دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفراس روابط عمومی و صنعت برگزار شد، این سازمان همکاری خود با دو همایش مذکور را اعلام کرد.

بنا براین گزارش، این همایش ها  به ترتیب در نهم و دهم اردیبشهت سال جاری در دو بخش : روابط عمومی، الکترونیک و تغییر در نهادها مدل ها و روندهای مدیریتی و روابط عمومی، صنعت و رهبری تغییر برگزار می شود .

این همایش در بخش نخست خود، با عنوان : دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک، به تبیین مسائل پیش روی روابط عمومی الکترونیک و ارتباط آن با اینترنت اشیاء مدل های راه اندازی و استارت آپ ها، کسب و کار سنتی و تطابق آن با کسب و کارهای نوین و روابط عمومی سبز می پردازد.

این گزارش می افزاید : در روز دوم برگزاری همایش با عنوان : ششمین کنفراس روابط عمومی و صنعت، محور مطالب ارتباط روابط عمومی با صنعت و ارتقای حس رضایتمندی، رقابت پذیری در بازارهای جهانی، صنعت و افزایش بهره وری در محیط کار خواهد بود.

شایان ذکر است : در این دو همایش کارشناسان حوزه روابط عمومی و سایر حوزه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حضور خواهند داشت.بازگشت