حضور مدیر گروه گردشگری در شبکه 5 مازندران
۹۶/۲/۲۰

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری ساری سرکار خانم زهرا میرزائی کوتنائی و مدیر گروه گردشگری پموک مرکز علمی کاربردی هتلداری ساری در تاریخ 1396/02/18 به دعوت صدا و سیمای مرکز مازندران به عنوان کارشناس مسائل گردشگری مهمان برنامه خانواده و زندگی بودند . ایشان طی پرسش و پاسخ مطالب علمی و پر مغزی را درباره اقامتگاه های بوم گردی ایران و وضعیت این اقامتگاه ها در مازندران ایراد فرمودند و سخنان خویش را بر لزوم شناسایی ، حفظ و معرفی اقامتگاه های بوم گردی مازندران به پایان رساندند.

 

بازگشت