استارت‌آپ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود
۹۶/۲/۲۰

 

 

 

 

 

اولین استارت‌آپ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی با حمایت سازمان اقتصادی کوثر بنیاد شهید برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست مشترک مسئولان ادارات اشتغال و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با دفتر فناوری و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی نحوه راه اندازی اولین استارت‌آپ و خوشه های رشد و فناور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد، طرفین ضمن تشریح نحوه حمایت از ایجاد و راه اندازی استارت اپ ها و خوشه های رشد و فناور دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از بهترین و آماده ترین مجموعه های در حال حاضر حامی را سازمان اقتصادی کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی کردند.

در ادامه این نشست راهکارهای اجرایی سازی ورود سازمان اقتصادی کوثر با همکاری دانشگاه در این عرصه مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین عقد تفاهم نامه فی مابین دو مجموعه دانشگاه و سازمان کوثر را روشی مناسب برای شروع این همکاری بیان کردند.

در پایان این نشست حاضرین به استفاده از ظرفیت مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حمایت از کارآفرینان و دیگر موضوعات مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر تاکید داشتند.

 

بازگشت