بزرگداشت روز معلم
۹۶/۲/۲۱

 برگزاری مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه علمی کاربردی فنی حرفه ای خلیج فارس با حضور اساتید مرکز و آقای دکتر کوشکی مدیرکل فنی حرفه ای استان فارس و دکتررجبی و سایر کارکنان در تاریخ 1396/2/19 در سالن فنی حرفه ای استان فارس برگزار گردید.

 

بازگشت