جلسه پرسش و پاسخ با موضوع کار آفرینی دانشجویان علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۶/۲/۲۴

 جلسه پرسش و پاسخ با موضوع کار آفرینی،ایده پردازی و تغییر تفکر به همت واحد کار آفرینی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان با حضور دانشجویان و سر کار خانم زهرا احمدی شمس (کار آفرین برتر و موسس خیریه امام حسن مجتبی (ع))برگزار گردید.

بازگشت