افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای ایلام توسط دکتر امید ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی کشور
۹۶/۲/۲۵

با حضور دکتر امید ریاست دانشگاه علمی کاربردی کشور و دکتر خوشبین مدیر کل حوزه ریاست , دکتر مرادنژادی ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام و دکتر طاهرپور ریاست پارک علم و فن آوری کانون شکوفایی خلاقیت و نو آوری در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای ایلام در روز پنجشنبه مورخه 22/2/96 افتتاح گردید

در ابتدای این مراسم آقای مهندس شیرخانی گزارشی از وضعیت مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای ایلام و ضرورت ایجاد کانون شکوفایی خلاقیت و نو آوری در مراکز آموزشی ارائه دادند و در ادامه آقای دکتر طار پور ریاست پارک علم و فن آوری آمادگی خود را برای حمایت از اساتید و دانشجویان خلاق و نو آور مراکز علمی کاربردی استان اعلام نمودند سپس آقای دکتر امید ضمن ابراز خرسندی از ایجاد کانون شکوفایی خلاقیت و نو آوری در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کردند که این فعالیت بتواند تمامی اساتید و دانشجویان خلاق را در سطح مرکز علمی کاربردی استان ایلام مورد حمایت قرار دهد .

پس از افتتاح دفتر کانون دکتر امید از کارگاهها و فضاهای آموزشی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بازدید بعمل آمد و این مرکز را واجد قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه آموزش برای ارائه آموزشهای کاربردی دانستند.

 

بازگشت