انتخاب مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان به عنوان مرکز برتر در حوزه فرهنگی از سوی واحد استانی
۹۶/۲/۲۶

در مورخ 25/2/96در همایشی که با حضور روسای مراکز علمی کاربردی سطح استان ، مدرسان نمونه و جمعی از مدیران استانی در محل دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار شد از اساتید نمونه استانی ومراکز تقدیر وتشکر شد.در این همایش با توجه به موفقیت مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان در توسعه وفراگیری وتعالی فعالیت های فرهنگی در طول یک سال اخیر ، این مرکز به عنوان مرکز برتر در حوزه فرهنگی معرفی گردیدو با اهداء لوح به مسئول امور فرهنگی فرامرز سالارزایی وسرپرست مرکز محمد خلیقی تقدیر به عمل آید.

 

.

 

 

 

 

                                                                                    

 

بازگشت