کسب عنوان سرپرست نمونه مراکز علمی کاربردی
۹۶/۲/۲۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی

به مناسبت هفته معلم و در مراسمی که به همین منظور  توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید پس از ایراد سخنانی توسط جناب آقای دکتر جودت ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی در خصوص تاثیر آموزشهای علمی و کاربردی در بهبود فضای کسب و کار و دستیابی دانشجویان به اشتغال زود بازده از تعدادی از اساتید نمونه و برتر استان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم طی اهدای جایزه و لوح تقدیر ازدکتر حمید امیری به عنوان استاد نمونه و دکتر غدیر فاخر سرپرست مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای بجنورد به عنوان سر پرست نمونه مراکز علمی کاربردی استان خراسان شمالی در حوزه آموزش و پژوهش تقدیر به عمل آمد.

بازگشت