بیانیه مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۶/۴/۲۰

                                               بیانیه مرکز آموزش علمی  - کاربردی فنی و حرفه ای کاشان

"بمناسبنت هفته عفاف و حجاب"

حادثه مسجد تاریخی گوهرشاد برگ زرین دیگری به تاریخ شیعه افزود ، و خون شهدای حرم ثامن الحجج(ع)، یادواره ی دیگررا رقم زدو حماسه دیگری  آفرید.کشف حجاب که سوغات غرب برای ایران اسلامی و بانوان محجّبه بوده ، در تاریکترین زمان ، خود را هویدا کردو عفت و حجاب زنان غیور ایرانی را ، به هجمه کشید.

بهلول، آزاده ای که خود را فدایی دین و اسلام و قرآن و حجاب می دانست با سخنرانی بی بدیل خود حماسه ای را خلق کرد تا مردم دنیا بدانند همه ارکان اسلام محترم و خون شهیدان و شهادت ، تضمین احیای این ارکان است.

منادیان غرب که امروزه هم بر طبل رسوایی و غرب زدگی خود می کوبند و به بی عفتی غربیان که خود مقلد کور آنان شده اند ، افتخار می کنند و یا غافل از آنند که حربه ی بی عفتی و حراج غیرت را نمی بینند و یا به کوری شیفته آنند که خودی دیگر برایشان مطرح نیست.جدال بین عفت و بی عفتی ، غیرت و بی غیرتی ، طهارت و آلودگی ، دین داری و دین زدایی جدالی دائمی است ، و همیشه تاریخ را به خود اختصاص و برای خود سرفصل های خاصی دارد.

حربه دشمنان دین ، هرزمان در قالب جدیدی خود را نشان داده که گاهی علنی و گاهی در پرده و لفافه به آن پرداخته اند،حربه های نظامی و سیاسی و اقتصادی اگر جواب ندهد؛ حربه فرهنگی آخرین تیر ترکش آنان است و تجربه ی تاریخی نیز نشان داده است که همیشه دشمنان از نقاط ضعف ملت ها بهره برده اند و در بزنگاه های غفلت و بی خبری آنان ، ضربات خود را فرود آورده اند.

انقلاب اسلامی ایران که بزرگترین زلزله ویرانگر تفکرات استعماری که در قرن اخیر بوده ، حجاب و عفت را سرلوحه زنان خود قرارد اده ، و آن را مبارزه ای دائمی در مقابل سیاست های مبارزه مخفی دشمنان تلقی کرده ، احیا و پاسداشت آن را جهادی دینی می داند.

بی توجهی و غفلت اخیر از دست اندر کاران نباید موجب بی اهمیتی به این واجب عظیم الهی که حافظ آرمان های بلند اسلام و جبهه ی اسلامی  می باشد، گردد. اگر روزی جوانان این دیار در مقابل حربه های نظامی دشمنان مقابله کردند و قدرت نظامی خود را به نمایش گذاردند ، امروز حجاب زنان مسلمان و رعایت حریم عفاف در مقابل منادیان ضد حجاب جهادی مستمر و دائمی است و چادر سیاه آنان پرچم هایی است که می تواند استمرار جهادی را رقم بزند که دشمنان برای مقابله با آن برنامه ها دارند 

بازگشت