جذب دانشجو
۹۶/۴/۲۲

مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای امام رضا پردیسان قم در مقاطع کارشناسی رشته طراحی پوشاک وکاردانی

دوخت وتکنولوژی لباس در مهر ماه 1396 بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

متقاضیان دارای مدرک تحصیلی  دیپلم متوسطه کلیه رشته ها، جهت پیش ثبت نام با شماره تلفن های

02532504931 و 02532504921 تماس حاصل نمایند.

بازگشت