بازدید علمی دانشجویان رشته آشپزی ویژه درس کاربینی از هتل و رستوران میزبان بابلسر
۹۶/۵/۱۱

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری ساری به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان رشته آشپزی با محیط کار واقعی به سرپرستی سرکار خانم فاطمه اسمعیلی مدرس آشپزی و مسئول فرهنگی و مدیر آموزش مرکز انجام شد .

در این بازدید مدیر رستوران و هتل میزبان بابلسر ضمن خوشامدگویی به دانشجویان و مدرس مربوطه و پرسنل علمی کاربردی هتلداری در خصوص نحوه کار و پذیرش توضیحاتی ارائه نمودند و سپس پرسش و پاسخ صورت گرفت .

سپس دانشجویان پذیرایی مختصری شدند و  از تمام نقاط مختلف رستوران و هتل میزبان بابلسر بازدید به عمل آوردند .

 

بازگشت