بازدید علمی دانشجویان کاردانی دوخت از شرکت نساجی شماره 3 علمی کاربردی هتلداری ساری
۹۶/۵/۱۱

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری ساری در تاریخ 1396/03/08 دانشجویان ترم اول کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس از شرکت نساجی شماره 3 مازندران بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید دانشجویان از کلیه قسمتها دیدن نمودند :

1-نخ ریسی 2- پارچه بافی 3-ریسندگی 4- بافندگی 5-دوخت

بازگشت