حضور فعال مرکز علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)تفت
۹۶/۵/۱۴

 

 

 

به گزارش از روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)تفت از نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی-کاربردی که در تاریخ 10الی13 مرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید، مرکز در این نمایشگاه حضور داشت. در این نمایشگاه اختراعات و دستاوردهای تحقیقی دانشجویان رشته برق صنعتی و مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق مرکز تفت در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.


بازگشت