تمدید مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی
۹۶/۵/۱۱

 

 

 

مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مهرماه 1396 تا تاریخ 19 مرداد ماه تمدید شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهلت ثبت نام برای متقاضیان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال 1396 تمدید شد. 
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی
 ثبت نام در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی ورودی مهر ماه سال 1396 می رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ 96/5/9 برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده تا روز پنجشنبه مورخ 96/5/19 بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
لذا کلیه متقاضیان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای
 ثبت نام و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام به سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به
 ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند. 

بازگشت