برگزاری ویدئو کنفرانس بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۹۶/۵/۱۷

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ویدئو کنفرانس بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای بررسی مشکلات و چالش های احتمالی پیش رو جهت اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه با حضور معاونین، مدیران کل و کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دبیر، مدیران و کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

علی موسوی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه آموزش ها در زمینه گیاهان دارویی و طب ایرانی بایستی منجر به 2 اتفاق شود، بیان کرد: اول اینکه  شرکت در فرآیند آموزشی برای متقاضیان بیکار منجر به اشتغال و ایجاد کسب و کار شود، دوم اینکه سطح بهره وری کار افرادی که در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی فعالیت دارند با شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای افزایش یافته و ضایعات کاهش یابد همچنین دیدگاه این عزیزان نسبت به کسب و کار در جهت مثبت تغییر یابد.

وی  بر بازاریابی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای و پرهیز از آموزش های عرضه محور و ارائه آموزش های سفارش محور تأکید کرد.

ابراهیمی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی، ضمن تشکر از همکاری مسوولان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بیان داشت: در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری بین ستاد و سازمان تاکنون استانداردهای شغلی تدوین شده که جهت عملیاتی شدن این استانداردها، اگرچه آموزش از وظایف ذاتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای می باشد اما ستاد ازعملیاتی شدن این آموزشها  در استانها حمایت کرده است. با این امید که حاصل این هم اندیشی و تبادل نظر منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و کارآفرینی  گردد.

وی در پایان جلسه با عنوان این پیشنهاد که در حوزه صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی برگزاری مسابقات ملی مهارت هم مطرح شود تا هم به فرهنگ سازی کمک شود و هم تشویقی باشد برای دست اندرکاران این حوزه، همچنین برای احراز جایگاه شایسته و دستیابی به سهم مناسبی از بازار جهانی در حوزه گیاهان دارویی به موارد :

اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری دانش روز همگام با ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در زمینه گیاهان دارویی، استفاده از فناوری و به روز بودن دانسته ها از بازار داخلی و جهانی جهت هدایت تولیدات گیاهان دارویی در مسیر مناسب و صحیح و برنامه ریزی و اولویت گذاری، ارتقاء کیفیت محصول، بازاریابی و آشنایی با شیوه های پیشرفته عرضه و روند تجارت جهانی برای صادرات محصولات و فرآورده های گیاهان دارویی بر اساس تولید رقابتی توجه شود.

در این جلسه مدیران کل استانی سازمان آموزش فنی و حرف ای و نمایندگان استانی ستاد گیاهان دارویی به بیان نقاط قوت و چالشهای پیش رو در اجرایی نمودن تفاهم نامه پرداخته و راهکارهای عملیاتی و اجرایی را تشریح نمودند.

در پایان علی موسوی معاون آموزش سازمان  ضمن تشکر از حمایت های مالی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی،براهمیت عملکرد استانهای پایلوت در اجرای طرح اجرای استانداردهای آموزش شغل و شایستگی گیاهان دارویی در مناطق روستایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره نمود.

 

بازگشت