رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: توسعه همکاری با سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در زمینه مبادله داده های آماری
۹۶/۶/۷

 

 

 

 

 

 رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تعاون و رفاه اجتماعی بر توسعه همکاری با سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در زمینه مبادله داده های آمار تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، دکتر سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تعاون و رفاه اجتماعی  در هشتمین جلسه شورای آمار (کمیته آمار بخشی) با تشکر از میزبانی این سازمان در برگزاری  این جلسه، تعامل آماری بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و مرکز آمار ایران  را خوب دانست.

وی در ادامه افزود: سعی می کنیم تعامل بین مرکز آمار ایران و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور را توسعه دهیم و ارتقای آماری داشته باشیم.

دکتر نصیری با تسلیت شهادت امام محمّد باقر علیه السلام و تبریک هفته دولت و روز کارمند بیان داشت : ما به عنوان کارگزار دولت باید سعی کنیم مأموریت مان را به نحو احسن انجام دهیم.

وی  با بیان اینکه  طبق روال بر اساس برنامه ای که داریم بایستی با خدمات و فعالیتهای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور آشنا شویم، تأکید کرد: در خصوص تعاملات بین دستگاهها در جهت مبادله داده هم افزایی صورت گیرد.


بازگشت