معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: شروع بررسی فرآیند صلاحیت 1000 مجوز جدید تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران
۹۶/۶/۸

 

 

 

 

 

 

محمدعلی اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور خبر از شروع تشکیل پرونده متقاضیان 3 برابر ظرفیت صدور 1000 مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران که از طریق  آزمون سنجش کشور مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده اند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی دکتر اخوان در این خصوص بیان داشت: تیم تشکیل پرونده بررسی صلاحیت های علمی و عمومی متقاضیان تدریس در دانشگاه از صبح دوشنبه مورخ 6/6/ 96 به تشکیل پرونده علمی و مستندات تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اداری متقاضیان مشغولند. 
وی در ادامه افزود : این فرآیند تا روز پنجشنبه مورخ 9 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان معرفی شده از سوی سنجش می توانند مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده متقاضیان براساس زمانبندی به واحد استانی تهران، واقع در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، بن بست شهید فرگاه مراجعه نمایند.  
ضمناً زمان و مکان مصاحبه و اطلاعات تکمیلی از طریق سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.  
شایان ذکر است زمان پذیرش پرونده‌ی متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دو نوبت صبح ( 9الی 12)  و عصر (13 الی 16) انجام خواهد شد.

 

 

بازگشت