قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکید کرد:ضرورت هم افزایی بین بخشی در تحقق نیازهای مردم
۹۶/۶/۷

 

 

 

 

 

 قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هشتمین جلسه شورای آمار  که به میزبانی این سازمان برگزار شد بر ضرورت هم افزایی بین مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هشتمین جلسه شورای آمار با حضور قائم مقام رحمت اله رحمتی قائم مقام این سازمان، دکتر امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار ایران، دکتر سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی تعاون و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان سازمانها و بخشهای زیر مجموعه وزارت متبوع برگزار به میزبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن خیر مقدم به حاضران، سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفته و با اشاره به ویژگی بارز آن امام همام به عنوان شکافنده علوم بیان داشت: مهم ترین رسالت انبیاء زدودن غبار از چشمه فیاض و جوشنده علم که در وجود تمام انسان ها به ودیعه گذاشته شده برای ظهور دانش و دانایی در بشریت می باشد.

وی در ادامه بیان داشت: آنچه در نتیجه بخش بودن دانش، علم و آگاهی اهمیت زیادی دارد، داشتن آمار دقیق از محل مصرف علم و دانش می باشد.

رحمت اله رحمتی با تأکید به جایگاه مهم آمار در هر دستگاهی اظهار داشت: در سازمان آموزش فنی و

حرفه ای کشور و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید امکان دسترسی به آمار جمعیتی کشور، آمار و نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، پراکندگی آماری به لحاظ شغل و بیکاری وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: آمار افرادی که از ظرفیت های این سازمان استفاده می کنند و مهارت آموختگانی که منتج به اشتغال شده اند از جمله آمار مهم و مورد نیاز این مجموعه می باشد.

قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به توسعه دامنه فعالیت ها و افزایش دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سال های گذشته بیان داشت: مراجعان این وزارت خانه که عمدتاً عموم مردم با دغدغه های رفاهی، معیشتی و اشتغال می باشند، نسبت به سایر وزارت خانه ها از گستردگی بیشتری برخوردارند. 

وی با اشاره به سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید و .... بعنوان دستگاه های وابسته به وزارت خانه مذکور بیان داشت: هم افزایی، همدلی و همفکری بین بخشی در تحقق اهداف این مجموعه بزرگ امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: در صورت وجود هم افزایی بین بخش های مختلف، پژوهش و نیازسنجی اولیه و آموزش های ارائه شده نتیجه بخش خواهند بود.

رحمت اله رحمتی در ادامه ضمن اظهار خرسندی از هم افزایی و هماهنگی به وجود آمده در حوزه آمار این مجموعه بیان داشت: امیدواریم که نتیجه این نشست ها به عنوان ایده و الگویی برای سایر حوزه ها در مسیر تحقق امید و خواسته های مردم مثمر ثمر واقع شود.


بازگشت