برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای و صندوق بازنشستگی کشوری
۹۶/۶/۱۴

 


 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و صندوق بازنشستگی کشور با حضور موسوی معاون آموزشی سازمان و نوابخش مشاور معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری در دفتر معاون آموزش سازمان برگزار شد.

علی موسوی معاون آموزش سازمان ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و تشریح ماموریت های سازمان، بیان فرمودند: تلاش های خوبی در سال های گذشته در جهت همگرایی برنامه صورت گرفته و در آستانه ثمر بخشی تلاش های صورت گرفته هستیم.   

بنا براین گزارش: نوابخش مشاور معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری ضمن تشکر از مشارکت بهینه سازمان در تفاهم نامه مذکور و راهنمایی و همکاری علی موسوی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پیشبرد اهداف تفاهم نامه فوق به بیان موارد مطروحه از سوی بازنشستگان پیرامون تفاهم نامه پرداختند .

موسوی بیان کرد: سازمان بازنشستگی می بایست در ابتدا مشخص نماید که مخاطبان تفاهم نامه مذکور خود بازنشستگان هستند یا فرزندان آنها . اگر خود بازنشستگان مدنظر هستند ؛ درخواست آموزش جهت آنان جنبه ایجاد شغل است یا صرفاً جهت اشراف داشتن به مهارتهای اجتماعی و زندگی بوده و جنبه پر نمودن اوقات فراغت این عزیزان می باشد. و اگر مخاطب آموزش، فرزندان بازنشستگان هستند ؛ این درخواست جنبه تکمیلی دانش این مخاطبان است ( دانش آموزان کاردانش ؛ دانشجویان و ... ) یا صرفاً جنبه ایجاد اشتغال می باشد. که در این خصوص سازمان بازنشستگی کشوری می بایست از طریق مشاوره و هدایت شغلی سازمان اقدام و در جهت تقاضا محوری آموزش های لازم جهت این عزیزان ارائه گردد.

در این جلسه مقرر گردید پیرامون آموزش رشته های خاص از طریق آموزشگاه های آزاد پیرو ابلاغیه ای که به امضاء طرفین خواهد رسید اقدام نهایی صورت پذیرد.

 

بازگشت