دکتر سیدضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی را با حفظ سمت، به سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارت منصوب کرد.
۹۶/۶/۱۴

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم انتصاب دکتر میرزایی آمده است: امید است با اتکال به خدواند متعال و همکاری و هماهنگی با سایر معاونان، مدیران و همکاران حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهیان در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

گفتنی است دکتر حسین میرزایی پیش از این مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بوده است و هم اکنون رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی است.

 

بازگشت