سرپرست دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان: ورود آموزش های مهارتی به مراکز جوارکارگاهی و صنایع
۹۶/۷/۱۴

 

 

 

 

 

 

سرپرست دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان با اشاره به عملکرد موفق در بهره گیری از ظرفیت مراکز جوارکارگاهی، صنایع، دانشگاه ها و غیره گفت: آموزش های ارائه شده در جوار باید با محوریت نیازمندی های آموزشی مراکز و بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،حسن عزیزی خاطرنشان کرد: بنا به مصوبه شورای معاونین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارت های مربیگری، مدیریت، آزمونگری و تدوینگر استاندارد و پژوهشگر احصاء می گردد.

 

بازگشت