مشاور ریاست سازمان در امور مشارکت های مردمی: معرفی نقش آفرینان عرصه ملی به کانون انجمن های صنفی
۹۶/۷/۱۴

 

 

 

 

 

مشاور ریاست سازمان در امور مشارکت های مردمی اظهار داشت: ضروری است نقش آفرینان عرصه های ملی به دور از نگاه های قومی و منطقه ای به کانون انجمن های صنفی جهت بهره گیری از تجارت آنها در امر توسعه مهارت آموزی در بخش خصوصی معرفی شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مجید طهرانیان با اشاره به طرح پودمان آموزشی در حوزه برنامه های آموزشی دانش آموزان با عنوان" طرح ایران مهارت"، تصریح کرد: طرح پودمان آموزشی ایران مهارت در 500 پودمان آموزشی تدوین شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان تنها سازمانی که در این حوزه دارای ایده برتر می باشد توسط سازمان ملی جوانان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اعلام داشت: استانداردهای آموزشی طراحی شده آموزش های فنی و حرفه ای پاسخگوی سنین نوجوانی نمی باشد از این رو اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با مشارکت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تهران اقدام به راه اندازی این طرح و تعریف استانداردهای کوتاه آموزشی کرده است و بر اساس این طرح 500 نوع مهارت در دوره های کوتاه مدت دو تا حداکثر 20 جلسه به دانش آموزان آموزش داده می شود.

 

بازگشت