سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می کند: بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور
۹۶/۸/۲۰

 

 

 

 

 

 

بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور، بیستم تا بیست و پنجم آبان ماه سال جاری به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، احمدغریوی، سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد سازمان در این خصوص بیان داشت: اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی در جامعه و  همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های اشتغال  و اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

  سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد این سازمان افزود: با توجه به وجود توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجه در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ضرورت معرفی آنها به جامعه، برنامه «بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای» همه ساله به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود که در سال جاری  نیز این برنامه از تاریخ 20 الی 25 آبان ماه در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت:  بازدید همگانی از بیش از 600 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت دولتی؛ مجهز به تجهیزات کارگاهی  و آموزشی و مربیان توانمند و با تجربه که ارائه دهنده آموزش های مهارتی در کشور است، فرصتی مغتنم در راستای ارتقای ارتباط با  مخاطبان سازمان  اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلاندانشگاهی، اتحادیه های اصناف و صنایع و ... را  فراهم می سازد.

 

 

بازگشت