برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کسب و کارهای جدید
۹۶/۸/۲۱

 به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند، کارگاه آموزشی " آشنایی با کسب و کارهای جدید" توسط جناب آقای شیرمهنجی از اساتید مرکز و با حضور دانشجویان روز سه شنبه مورخ 96/08/09 رأس ساعت 18 در سالن جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بیرجند برگزار شد.

در این جلسه مطالبی در خصوص انواع کسب و کارهای جدید و بررسی گسترش آن با حداقل هزینه های ممکن بررسی و تحلیل شد. در پایان نیز دانشجویان سوالاتی در خصوص موضوع و مبحث مربوطه مطرح نمودند.

بازگشت