بازدید جمعی از دانشجویان برق مرکز بیرجند از پست 132 کیلوولت باقران
۹۶/۸/۲۱

 به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند، دانشجویان رشته برق صنعتی روز سه شنبه 16 ابانماه 96 به سرپرستی استاد درس انتقال و توزیع نیرو، جناب مهندس احمدی ساعت 15 بازدیدی از پست برق 132 کیلو ولت باقران واقع در جنوب شرق شهر بیرجند داشتند. دراین بازدید، دانشجویان از قسمتهای مختلف این واحد و تجهیزات مستقر در آن بازدید نمودند.

بازگشت