مراسم زیارت عاشورا در جوار شهدای گمنام
۹۶/۸/۲۱

 به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند، صبح روز یکشنبه 21 آبانماه 96 مراسم زیارت عاشورا ساعت 7.00 صبح در پارک شهدای گمنام بیرجند و باحضور ریاست و کارکنان واحد استانی دانشگاه و نیز کارکنان مراکز سطح شهر بیرجند با همکاری امور فرهنگی واحد استانی و مرکز فنی و حرفه ای برگزار شد

در پایان مراسم نیز غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام توسط حضار انجام گرفت.

بازگشت