حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی در نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی
۹۶/۸/۲۲

 

 

 

 

 

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی در نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی با شعار "یاددهی نوآورانه، یادگیری کارآفرینانه و هم آفرینی ارزشی" حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، این جشنواره برای نخستین بار با هدف شناسایی کسب و کارهای نوآورانه آموزشی، تشویق دانشجویان و جامعه به سوی کارآفرینی آموزشی در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن حمایت مالی جشنواره در بخش های همایش و نمایشگاهی مشارکت داشت.

از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره، افزایش شناخت دانشجویان از فرصت های کسب و کار در حوزه آموزش، گسترش ارتباط دانشکده با سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با کسب و کارل و کارآفرینی، ایجاد شور و شوق و افزایش انگیزه و تحرکات دانشجویی در راستای شغل و حرفه و فرصت تعامل و تبادل، ارائه خدمات و میان موسسات کارآفرین در عرصه آموزش بود.

در پایان این جشنواره از کارآفرینان موفق عرصه آموزش تقدیر به عمل آمد.   

 

 

بازگشت