نشست معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی کشور با کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران
۹۶/۹/۷

 

 

 

 

 

 نشست معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی کشور با اعضای هیأت مدیره کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران امروز هفتم آذرماه در محل این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر سلیمان پاک سرشت در نشست یاد شده خطاب به اعضای هیأت مدیره کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران که مدال آوران مسابقات جهانی مهارت را شامل می شوند، گفت: افتخارآفرینی شما در سطوح ملی و بین المللی همیشه برای مردم و جامعه ارزشمند و دارای منزلت بوده است.

وی در ادامه تأکید کرد: علاقمندی و حس تعهد نخبگان مهارتی نسبت به منافع ملی و توسعه کشور قابل ارج و قدردانی است.

دکتر پاک سرشت با اشاره به وضعیت مدرک گرایی و مدرک زدگی در کشور و وجود هجم زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار گفت: اهمیت و نقش مهارت آموزی در قانون برنامه ششم و اسناد طراحی شده اخیر حاکی از آن است که باید در مسیرها و روش ها اصلاحاتی صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: جهت گیری فعالیت های آموزشی در کشور باید به سمت آموزش های مهارتی سوق یابند که با شکل گیری و توسعه فعالیت های این کانون شاهد جهش در حوزه مهارتی خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: جمع نخبگان مهارتی در کنار هم با ایجاد حس نوآوری می توانند موفق و مؤثر واقع شوند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نهاد متولی آموزش های مهارتی همراه و کمک این کانون است.

رییس سازمان آموزش فنی  و حرفه ای کشور با اشاره به این که کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران سازمانی مردم نهاد است، تأکید کرد: توجه به قوانین و مقررات سمن ها و الزامات مورد نیاز برای موفقیت فعالیت های این کانون باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر پاک سرشت با بیان این که باید هدفمان را بر اهمیت مهارت و مهارت آموزی قرار دهیم، گفت: پشتیبانی و توجه به مهارت و شکل گیری و توسعه کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی اهمیت زیادی دارد.

 وی در ادامه تأکید کرد: نخبگان مهارتی باید به درستی شناسایی شده، پرورش و بلوغ یابند، هرکدام از شما نخبگان مهارتی می توانید نخبه پرور باشید.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی از طریق پیوند با نهادهای متولی آموزش مهارتی از جمله کارگاه های آموزشی این سازمان می توانند در فرآیند شکل گیری و بلوغ نخبگان مهارتی مؤثر واقع شوند.

دکتر پاک سرشت با اشاره به طیف وسیعی از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای مهارت آموزی و ارتقای بهره وری فردی و اجتماعی افراد گفت: جایگاه کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی در تحقق اهداف سازمان به عنوان بازویی توانمند برای ایجاد انگیزه در جامعه و ارتقای جایگاه مهارت آموزی مطرح است.

معاون وزیر در ادامه تأکید کرد: هر کدام از شما نخبگان مهارتی در مسیر ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی می توانید جامعه را برانگیزید و هر نخبه مهارتی می تواند منبع تولید انگیزه در جامعه باشد.

وی افزود:کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی باید وسعت فعالیت و همت خود را توسعه داده و فراتر از حمایت از نخبگان مهارتی با استفاده از سایر ظرفیت ها با نهادهای متولی آموزش از جمله آموزش عالی و آموزش و پرورش همکاری کند.

دکتر پاک سرشت با تأکید به همگرایی در ظرفیت های متقابل گفت: زمان شناسی و فرصت شناسی در تحقق اهداف بسیار مهم است و امیدوارم که با حضور نخبگان جوان مهارتی، توانمند، پرانگیزه از فرصت های موجود بهره مند شویم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خاتمه اظهار امیدواری کرد که در حوزه آموزش های مهارتی طوری عمل کنیم که به زودی بخشی از جلسات دولت به ارائه عملکرد و برنامه های کشور در حوزه مهارت آموزی اختصاص یابد.

شایان ذکر است در این نشست گزارشی در خصوص تأسیس و برنامه های کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران و نقطه نظرات اعضای هیأت مدیره در راستای توسعه تعاملات و بهره گیری از ظرفیت های همکاری مشترک ارائه شد.

 

 

بازگشت